Partnerzy

TEMPO Training and Consulting to czeska firma szkoleniowa, rekrutacyjna i konsultingowa. Indywidulane podejście, wysokie standardy pracy, sprawna komunikacja z obecnymi i potencjalnymi klientami przekładają się na relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
Aregai Terre di benessere jest włoską organizacją non-profit zajmującą się promocją zrównoważonego stylu życia oraz zaspokajania podstawowych, jak i drugorzędnych potrzeb życiowych. Aregai rozwinęło innowacyjną metodologię zarządzania LICET, mającą na celu wsparcie dla przedsiębiorstw i poprawę ich wizerunku.
Biedriba Eurofortis jest wielokulturową organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel włączanie się w proces poprawy jakości edukacji w szkołach, przedsiębiorstwach i całym społeczeństwie poprzez wspieranie rozwoju różnych kompetencji, jak również umiejętności osobistych i zawodowych. Organizacja została założona w Rydze i jest aktywnym uczestnikiem europejskich projektów edukacyjnych.
Uniwersytet Łódzki, założony w 1945 roku, jest jednym z największych polskich uniwersytetów, kształcącym studentów na 12 wydziałach. W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times, natomiast w 2013 roku w rankingu brytyjskiego tygodnika „Times Higher Education” zajął 100. miejsce w rankingu stu najlepszych placówek naukowych dwudziestu rynków wschodzących.
ITS Turismo jest instytucją edukacji wyższej założoną w Rzymie i mająca na celu szkolenie i badania w obszarze turystyki i dziedzictwa kulturowego. ITS Turismo prowadzi uznawane w całym kraju kursy pomaturalne na kierunku „Specjalista do spraw promocji i marketingu w sektorze turystyki i dziedzictwa kulturowego”.
eLearning & Software, to prywatna firma zlokalizowana w miejscowości Arad (Rumunia), specjalizująca się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz kształceniu na odległość. W swoim portfolio ma rozwiązania e-learningowe, kształcenie mobilne, rozwiązania z zakresu zarządzania projektami, treści edukacyjne i treści online, tworzenie zawartości kursów e-learningowych, hosting platformy Moodle oraz szkolenia z jej obsługi dla administratorów.
ERFC jest organizacją pozarządową non-profit, działającą w obszarze integracji europejskiej, której głownymi priorytetami są promocja innowacyjności i rozwój gospodarczy. Za cel stawia sobie poprawę konkurencyjności i zatrudnialności, zarówno w Unii Europejskiej, jak i globalnie, jak również kontrolę wpływu działalności ludzkiej na środowisko, zwiększanie zasobów terytorialnych i przeciwdziałanie zagrożeniom.
Ostatnia modyfikacja: środa, 20 grudzień 2017, 15:15