Εταίροι

Η TEMPO Training and Consulting είναι πρωτοπόρος στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη στελέχωση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τσεχία. Μεγάλη αξία για την Tempo έχει η εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε πελάτη, ειδικότερα, όσον αφορά την επικοινωνία τόσο με τους πελάτες όσο και με τους δυνητικούς υποψηφίους.
Η Aregai Terre di benessere είναι μια Ιταλική μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, η οποία προάγει την ευεξία και την αειφορία, όπως την εξυπηρέτηση τόσο των βιοτικών, όσο και δευτερευουσών ανθρώπινων αναγκών. Η Aregai ανέπτυξε μια καινοτόμο μεθοδολογία διαχείρισης και βελτίωσης της επιχειρηματικής εικόνας που ονομάζεται LICET.
Η Biedriba Eurofortis είναι μία πολυπολιτισμική μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση στα σχολεία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη διαφόρων ικανοτήτων, καθώς και προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Ιδρύθηκε στην Ρίγα και δραστηριοποιείται ενεργά σε Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά έργα.
Το Πανεπιστήμιο του Lodz ιδρύθηκε το 1945 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και διασημότερα Πολωνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλλά και ένα πρωτοπόρο πανεπιστήμιο σε εκπαιδευτικά ζητήματα. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα σε 60 ειδικότητες και 170 τομείς εξειδίκευσης.
Το ITS Turismo είναι ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ρώμη, το οποίο δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση και έρευνα στο τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού. Το ITS Turismo παρέχει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (master) στην ειδίκευση «Προώθηση και μάρκετινγκ της τουριστικής βιομηχανίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς», το οποίο είναι αναγνωρισμένο σε εθνικό επίπεδο.
Η eLearning & Software, η οποία βρίσκεται στο Arad της Ρουμανίας, είναι μια ιδιωτική εταιρεία εξειδικευμένη στις Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής και το E-learning. Το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει λύσεις ψηφιακής εκπαίδευσης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διαχείριση έργων, διαδικτυακή τεκμηρίωση, ανάπτυξη περιεχομένου ψηφιακής εκπαίδευσης, φιλοξενία πλατφόρμας Moodle και εκπαίδευση εκπαιδευτών και διαχειριστών της πλατφόρμας.
Η ERFC είναι μη Κυβερνητική Οργάνωση, με βασικό στόχο την προώθηση της καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στην Ευρώπη και παγκοσμίως, με έμφαση στον έλεγχο του αντικτύπου της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, την ενδυνάμωση των περιφερειακών πόρων και την πρόληψη κινδύνων. Η έδρα της είναι στην Ελλάδα και διαθέτει παραρτήματα στο Βέλγιο και το Μαυροβούνιο.
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2017, 3:15 μμ