Σχετικά με το SGAGΠαίζω και μαθαίνω! Το παιχνίδι μας σάς προσφέρει τη δυνατότητα να συνδυάσετε τη διασκέδαση και τη μάθηση με έναν ευχάριστο τρόπο.
Το έργο SGAG (Skill Generator Assessment Game) είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις βασικές κοινωνικές δεξιότητες που ήδη έχετε, αλλά και να αναπτύξετε νέες.
Οι βασικές δεξιότητες που αναπτύσσονται στο παιχνίδι είναι οι εξής:
-Διαχείριση χρόνου
-Επικοινωνία
-Επίλυση προβλημάτων
-Επιχειρηματικότητα / Βιωσιμότητα επιχειρήσεων
-Εργασία σε ομάδες

Δεν έχετε ιδέα τι σημαίνουν κάποια από τα παραπάνω; Μην ανησυχείτε! Γι’ αυτόν τον λόγο δημιουργήσαμε μια σειρά ψηφιακών μαθημάτων η οποία είναι, όπως ακριβώς και το παιχνίδι, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ! Έτσι, μπορείτε να περιηγηθείτε στα ψηφιακά μαθήματα για να μάθετε καινούρια πράγματα και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσετε την επίδοσή σας στο παιχνίδι.
Αξιοποιήστε αυτή τη μοναδική ευκαιρία για να αυξήσετε τις προοπτικές απασχόλησής σας. Τα μαθήματά μας θα σας βοηθήσουν στις καθημερινές καταστάσεις, καθώς και σε συνεντεύξεις εργασίας. Μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητες για επαγγελματική εξέλιξη και μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δεξιότητές που αποκτήσατε, ενώ η επικοινωνία με τους προϊσταμένους (διαχείριση άγχους), τους συνεργάτες (αυτο-διαχείριση) και τους υφισταμένους (επίλυση προβλημάτων).
Λόγω των αλλαγών στη σημερινή αγορά εργασίας, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση από τους εργοδότες για εγκάρσιες βασικές κοινωνικές δεξιότητες. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες των ΤΠΕ πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες στο μάρκετινγκ ή στο μάνατζμεντ, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρέπει να αναπτύξουν πελατοκεντρικές δεξιότητες και ψηφιακό γραμματισμό, ή οι επαγγελματίες του τουριστικού τομέα πρέπει να αναζητήσουν νέους τρόπους για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των δυνητικών πελατών τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας όσο περισσότερο μπορείτε. Και χάρη στο παιχνίδι μας αυτό θα γίνει με εύκολο τρόπο!
Όλα τα προϊόντα αναπτύχθηκαν στις εθνικές γλώσσες των εταίρων του έργου, καθώς και στα αγγλικά.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2017, 4:21 μμ