SGAG spēle ir virtuālā telpa, kurā skolēni var pārbaudīt un pielietot savas sociālās prasmes. Šāda spēles forma ir izvēlēta, lai jauniešiem piedāvātu saistošāku mācību pieredzi. SGAG spēle ir interaktīva mācību procesa novērtēšanas iespēja. Spēlējot, studenti var apgūt un izmēģināt nesen iegūtās spējas un prasmes, pārbaudot tās drošā vidē.
Praktiskās nodarbības, kas tiek veidotas kā reālās dzīves situācija, piemēram, mijiedarbība ar klasesbiedriem, atrisini reālu problēmu, plāno pabeigt sarežģītu uzdevumu, ļauj spēlētājiem domāt un pārdomāt savu uzdevumu risinājumu un nekavējoties sniedz atsauksmes viņu atbildēm. Spēles mācību mērķis pilnīgi atbilst SGAG e-kursā noteiktajiem mērķiem.
Spēles sākumā spēlētājiem tiek dots īss scenārija apraksts, kas katram līmenim ir atšķirīgs. Viņiem ir jāpalīdz, galvenajam varonim, Tomam, dažādos uzdevumos un izaicinājumos, piemēram, tikšanās un iepazīšanās ar jauniem kolēģiem, mammas vai tēta lūguma risināšana, komandas darbā, plānošanā un rezultātu sasniegšanā.

SGAG e-kurss ir moduļu kurss, kas ir izmantojams kā atbalsts klasē, kuru izmanto skolotājs stundu laikā, vai arī skolēnu individuālajam darbam. E-kurss ir sadalīts 5 moduļos, un katrs modulis ir iedalīts 5 tēmās, tādējādi aptverot 25 iemaņas, kas atlasītas un aprakstītas nākamajā lappusē.
Moduļu pieeja un prasmju sadalīšana dažādās nodarbībās ļauj pedagogam sadalīt moduļus un izmantot tikai tos, kurus viņi uzskata par atbilstošākajiem saistībā ar stundas tēmu, pie kuras viņi strādā, vai kādu mācību priekšmetu.
Ja kursu mācās pilnībā, tā saturs prasa 5 stundas; apmēram 1 stunda katram mācību modulim. Katras stundas beigās uzdotos jautājumu var izmantot grupu diskusijām vai individuāli, lai skolēni varētu atkārtot saturu un pārliecināties, ka viņi materiālu ir uztvēruši pareizi.