SGAG Hra je virtuální prostor, kde si mohou žáci a studenti vyzkoušet a experimentovat s měkkými dovednostmi. Forma hry byla vybrána tak, aby nabídla mladým lidem více podmanivé zkušenosti. SGAG Hra je interaktivní a hodnotící proces učení. Během hraní mohou studenti zažít a procvičovat nově získané schopnosti a dovednosti a vyzkoušet je v bezpečném prostředí.
Praktická cvičení navržená jako reálné životní situace, jako je interakce se spolužáky, vyřešení skutečných problémů, plán k dokončení složitého úkolu, umožňují hráčům přemýšlet a uvažovat o řešení jejich úkolů a dostanou okamžitou zpětnou vazbu na jejich odpovědi. Učební cíl hry je dokonale v souladu s cílem uvedeným v e-kurzu SGAG.
Na začátku hry jsou hráči seznámeni s jejich scénářem, který je pro každou úroveň odlišný. Musí pomoci Tomovi, hlavní postavě, v různých úkolech a výzvách, jako je setkání a poznávání nových kolegů, jednání s požadavkem od rodičů, spolupráce v týmu, plánování a získávání výsledků

"SGAG e-Course je modulární kurz, který je připraven k použití buď jako podpora třídních aktivit s pomocí učitele v průběhu vyučovací hodiny, nebo je využíván pro individuální studium studentů. E-kurz je strukturován do 5 modulů a každý modul je rozdělen do 5 lekcí, aby bylo možné pokrýt 25 dovedností vybraných a prezentovaných na další stránce.
Modulární přístup a rozdělení dovedností do různých lekcí usnadňují pedagogovi rozdělit moduly a používat pouze to, co považují za relevantnější v souvislosti s vyučováním, které absolvují, nebo tématem, které vyučují.
Při celém využití, obsah vyžaduje 5 hodin; přibližně 1 hodinu v každém modulu.
Otázky na konci každé lekce mohou být použity pro skupinové diskuse nebo jednotlivě studenty, aby přezkoumali obsah a ujistili se, že správně materiály pochopili. "