Gra SGAG to przestrzeń wirtualna pozwalająca osobom uczącym się na przetestowanie umiejętności miękkich .Jest to interaktywna sesja ewaluacyjna procesu uczenia się. Podczas zabawy uczniowie mogą ćwiczyć i zastosować nowo zdobyte umiejętności oraz przetestować je w bezpiecznym środowisku.
Ćwiczenia zaprojekowane jako rzeczywiste sytuacje życiowe, takie jak interakcja z kolegą lub koleżanką z klasy, rozwiązywanie problemów czy planowanie wykonania złożonego zadania, pozwalają graczom przemyśleć możliwe rozwiązania zadań i otrzymać natychmiastową informację zwrotną odnośnie udzielonych odpowiedzi.
Efekty kształcenia zawarte w grze odpowiadają tym zdefiniowanym dla kursu e-learningowego.
Na początku gry gracze zaznajamiani są ze scenariuszem, który jest inny na każdym z poziomów. Ich zadaniem jest pomóc Tomowi, głównemu bohaterowi gry, w wykonywaniu różnych zadań i radzeniu sobie z wyzwaniami, takimi jak poznawanie nowych kolegów i koleżanek, zmierzenie się z oczekiwaniami rodziców, współpraca w grupie, planowanie i osiąganie rezultatów.

Kurs e-elearningowy SGAG jest kursem, który można wykorzystać zarówno podczas lekcji prowadzonej przez nauczyciela, jak również do indywidualnej nauki. Składa się z pięciu modułów, z których każdy podzielono na pięć lekcji, co pozwoliło na przestawienie wiedzy z zakresu 25 umiejętności miękkich.
Podejście oparte na modułach i podział umiejętności na konkretne lekcji umożliwia nauczycielowi wybranie tych treści, które uważa za najbardziej przydatne w kontekście tematu prowadzonej lekcji lub omawianego zagadnienia.
Całość materiału przewidziana jest na około pięć godzin nauki, po jednej na każdy moduł. Pytania zawarte na końcu każdej lekcji mogą być wykorzystane podczas dyskusji w klasie lub uczniowie mogą rozważyć je indywidualnie, by sprawdzić czy opanowali materiał z lekcji.