Sveicināti SGAG platformā!
SGAG platforma nodrošina tiešsaistes pašmācības materiālus par uzņēmējdarbības un sociālajām prasmēm.
Platformas ietvaros tiek piedāvāts e-kurss, kas sastāv no pieciem moduļiem un divdesmit piecām apakštēmām. Tu vari izmantot šos materiālus un tajos iekļautos uzdevumus, lai iepazītos ar tādām svarīgām tēmām kā “Komandas sadarbība”, “Vadīšanas prasmes”, “Līderība”, “Pielāgošanās pārmaiņām” un “Rezultātu sasniegšana”.
Lai sekmīgi pielietotu zināšanas, mēs esam radījuši SGAG spēli – virtuālo telpu, kur, risinot dažādas problēmsituācijas un atbildot uz jautājumiem, Tev ir iespēja pārbaudīt jauniegūtās iemaņas.
Veiksmi!

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Co-funded by the

Erasmus+ Programme

of the European Union