Καλώς ήλθατε στην πλατφόρμα SGAG!
Η πλατφόρμα SGAG σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε —ή/και να βελτιώσετε— βασικές κοινωνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες online.
Σας προσφέρει επίσης ένα ψηφιακό μάθημα το οποίο αποτελείται από πέντε ενότητες (με πέντε υποενότητες η καθεμία). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό για να εξοικειωθείτε με θέματα όπως «Ομαδική εργασία», «Δεξιότητες Μάνατζμεντ», «Ηγεσία», «Προσαρμοστικότητα στις αλλαγές» και «Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα».
Για να είστε σε θέση να εφαρμόσετε με επιτυχία όσα μάθατε, έχουμε αναπτύξει το παιχνίδι SGAG- έναν εικονικό χώρο όπου μπορείτε να δοκιμάσετε και να ελέγξετε τις βασικές και κοινωνικές δεξιότητες που αποκτήσατε πρόσφατα.
Καλή διασκέδαση!

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Co-funded by the

Erasmus+ Programme

of the European Union