Καλώς ήλθατε στην πλατφόρμα SGAG!
Η πλατφόρμα SGAG σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε —ή/και να βελτιώσετε— βασικές κοινωνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες online.
Σας προσφέρει επίσης ένα ψηφιακό μάθημα το οποίο αποτελείται από πέντε ενότητες (με πέντε υποενότητες η καθεμία). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό για να εξοικειωθείτε με θέματα όπως «Ομαδική εργασία», «Δεξιότητες Μάνατζμεντ», «Ηγεσία», «Προσαρμοστικότητα στις αλλαγές» και «Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα».
Για να είστε σε θέση να εφαρμόσετε με επιτυχία όσα μάθατε, έχουμε αναπτύξει το παιχνίδι SGAG- έναν εικονικό χώρο όπου μπορείτε να δοκιμάσετε και να ελέγξετε τις βασικές και κοινωνικές δεξιότητες που έχετε αποκτήσει.
Καλή διασκέδαση!

Το έργο SGAG έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό.