"Vítejte na platformě SGAG!
Platforma SGAG poskytuje on-line sebevzdělávání v oblasti měkkých a podnikatelských dovedností.
Tato platforma vám nabízí e-kurz pěti modulů, z nichž každý obsahuje pět podtémat. Tyto materiály a zahrnutá cvičení můžete použít, abyste se seznámili s takovými základními tématy jako jsou "Týmová práce", "Manažérské dovednosti", "Vedení", "Přizpůsobivost ke změně" a "Orientace na výsledek".
Abyste úspěšně využili své znalosti, vytvořili jsme SGAG Hru - virtuální prostor, kde si můžete vyzkoušet a experimentovat s čerstvě získanými měkkými dovednostmi.
Příjemnou zábavu!

Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoli využití informací obsažených v této publikaci. "