Vítejte na platformě projektu SGAG!
SGAG platforma poskytuje online sebevzdělávání měkkých a podnikatelských dovedností.
Tato platforma nabízí e-kurz složen z pěti modulů, které obsahují pět podtémat. Poskytnuté materiály a zahrnutá cvičení můžete použít, abyste se seznámili s těmito základními tématy, jakými jsou: „Týmová práce“, „Manažerské dovednosti“, „Vedení“, „Adaptace pro změnu“, Orientace na výsledek“.
Pro úspěšné uplatnění vašich znalostí, jsme vytvořili SGAG hru – virtuální prostor, kde si můžete vyzkoušet a experimentovat se svými čerstvě získanými měkkými dovednostmi.
Příjemnou zábavu!

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Co-funded by the

Erasmus+ Programme

of the European Union